Com funciona?

 

INFORMACIÓ FUNCIONAMENT PISCINA MUNICIPAL 2021

 

1). DATES, HORARI D'OBERTURA I CONTACTE

La piscina municipal de Moià obre del 18 de juny al 4 de setembre de 2022.

Horari: De dilluns a diumenge de 10.30 a 19.30h.

 

Telèfon recepció piscina: 672 269 258

Correu electrònic: piscina@moia.cat

 

2). VENDA D'ENTRADES I ABONAMENTS

- Reserva prèvia d'entrades i abonaments a www.piscinamoia.cat

- A la recepció de la piscina en l'horari establert d'obertura.

 

PREUS

Tarifes segons l'Ordenança Fiscal núm. 21 de la Taxa per la Utilització privativa d'Equipaments Municipals i Preus Públics per la Prestació de Serveis.

 

ENTRADES DIES LABORABLES

 • Menors de 3 anys: Gratuït
 • De 3 a 17 anys: 3,00 €
 • De 18 a 64 anys: 4,50 €
 • A partir de 65 anys: 3,00 €

 

ENTRADES DIES FESTIUS

 • Menors de 3 anys: Gratuït
 • De 3 a 17 anys: 3,50 €
 • De 18 a 64 anys: 5,50 €
 • A partir de 65 anys: 3,50 €

 

ABONAMENTS TEMPORADA

 • Familiar sense fills (o amb fills menors de 3 anys): 85,00 €
 • Familiar amb fills de 3 a 17 anys: 95,00 €
 • Familiar monoparental (amb fills menors de 18 anys): 76,00 €
 • Individuals de 3 a 17 anys: 42,00 €
 • Individuals de 18 a 64 anys: 57,00 €
 • Individual a partir de 65 anys: 42,00 €

 

Per adquirir els abonaments familiars, monoparentals o de majors de 65 anys caldrà aportar la següent documentació:

 • Llibre de família o certificat de parella de fet
 • Document que acrediti ser major de 65 anys
 • Carnets que acreditin ser família monoparental

 

4). AFORAMENT

Aforament limitat sempre respectant la distància de seguretat amb altres persones, d'acord amb les indicacions i instruccions de les autoritats sanitàries i el PROCICAT.

 

5). ENTRADES I SORTIDES A LA PISCINA

L'accés a la piscina es farà per la porta principal, per la recepció. La sortida es farà per la porta habilitada des de la gespa de la piscina.

 

6) ALTRES

- Es podrà fer ús dels vestuaris, amb accés des de la gespa de la piscina i es podran utilitzar les dutxes.

- Cal rentar-se les mans amb sabó després de l'ús del lavabo.

- Els infants i joves dels casals d'estiu s'ubicaran en un espai determinat de la gespa de la piscina i en horaris establerts.

- Servei de bar

- Nou servei de wifi gratuït a tot el recinte

- Abans d'accedir a l'aigua cal dutxar-se.

- No es pot fer ús de pilotes, xurros, suros... excepte braçals i flotadors per als usuaris que no sàpiguen nedar.

- Preferiblement pagament amb targeta tant de les entrades com dels abonaments.

- Els/les joves de 14 a 17 anys necessiten una autorització dels pares o representants legals per accedir a la piscina sense la companyia d'un adult (la recepció us facilitarà aquesta autorització).

- Només pot accedir a la piscina un adult amb 3 menors a càrrec. L'adult es fa responsable dels menors.

- Prohibit fumar en tot el recinte de la piscina, inclòs la rampa d'accés.

- Cal complir les normes i consells que donin els responsables de les instal·lacions: socorrista, recepcionistes i personal de l'ajuntament.

- El personal tècnic aquàtic disposarà de megafonia per poder donar els missatges per informar o desallotjar la piscina si s'incompleix la normativa.